Najlepsi młodzi śpiewacy operowi w koncercie muzyki filmowej . Koncept casting i scenariusz Hanna Czajkowska Sambali i Stephano Sambali, reżyseria światła Adam Tyszka, oprawa taneczna Art Project.

Best young opera singers in concert of film music. Concept, casting and scenario Hanna Czajkowska Sambali and Stephano Sambali, light director Adam Tyszka, choreography Art Project.